22. Sep, 12:00 - 18:00

U1 Makerverkstedet

23. Sep, 12:00 - 18:00

U1 Makerverkstedet

Pocket League

English below

Bli med å lage en fjernstyrt bil fra bunnen av. Dag 1 er fra 1200 til 1800, og består av bygging hvor du lærer litt om hvordan bilen fungerer. Dag 2, også 1200 til 1800, består kun av konkurranser i tre forskjellige grener: Rocket League, Hinderløype og Sumo wrestling. Det er tre separate turneringer hvor tre vinnere blir kåret. Husk å ta med mat begge dagene.

Det er satt av plass til 24 deltakere, fordelt på 6 team. Hvert team vil få utstyr til 1 bil, og når opplegget er ferdig får teamet bilen med hjem.

PS. Husk å melde dere på arrangementet via Hoopla. Arrangementet er helt gratis.

Ting å gjøre på forhånd:

1) Last ned og instaler Arduino IDE:
https://www.arduino.cc/en/Main/Software

2) Last ned RF24 biblotek fra IDEen:  
Vi kan vise deg hvordan du gjør det.

3) Ta med en micro USB ledning, hvis du har.

Flere ressurser: https://github.com/MAKENTNU/Pocket_League

---

Join us in making your own remate controlled car for scratch! Day 1, from 12.00-18.00, consists of building your own car while learning how it and all the parts actually work. On day 2, also from 12.00-18.00, you will compete againts other participants in 3 different competitions: Rocket League, Obstacle Course and Sumo Wrestling. Separate winners will be crowned in all the competitions. Remember to bring food for both days!

There will be 24 available spots, with participants divided into 6 teams. Each team will get necessary equipment for 1 card, and when the event is over, your team will be allowed to bring the car with you home!

PS. Remember to sign up for the event through the Hoopla link. The event is free of charge.

Things to do pre hand:

1) Download and install the Arduino IDE:
https://www.arduino.cc/en/Main/Software

2) Download the RF24 library from the IDE:  
We can show you how to add it.

3) Bring a Micro USB cabel, if you have one.
 

More resources: https://github.com/MAKENTNU/Pocket_League22. Sep
23. Sep