Regler for bruk av 3D-printere

Kvoter og detaljerte regler rundt reservasjonstid

3D-printerrommet

 • 3D-printerne skal kun brukes av de som har gjennomført kurs.
 • På hverdager mellom 10:00 og 18:00 kan man printe opptil 6 timer i strekk.
 • På hverdager mellom 18:00 og 10:00 og i helgene kan man printe opptil 16 timer i strekk.
 • Ønsker du å printe lengre enn 16 timer, send en e-post til 3Dprint@makentnu.no.
 • Du kan ikke bruke andre materialer enn PLAen som ligger på printerrommet. Hvis du ønsker å bruke mer eksotiske matrialer kontakt 3Dprint@makentnu.no.
 • Dersom du har reservert, må du sette gang i løpet av de første 15 minuttene. Hvis du ikke gjør dette, vil ikke reservasjonen gjelde lenger
 • Printerne skal ikke brukes til kommersiell bruk eller med hensikt å tjene penger.
 • Rydd opp etter deg og legg ting du har brukt tilbake på plass.
 • Dersom du tar med deg noen inn på printerrommet som ikke har adgang, så er du ansvarlig for at de følger reglene.
 • Respekter kalenderen.
 • Mat og drikke er forbudt inne på printerrommet.
 • Ta kontakt med MAKE NTNU dersom noe går galt med printerne.

Bryter du eller noen du er ansvarlig for disse reglene, så kan du fratas adgang til printerrommet.

 

Retningslinjer for 3D-printing uten oppsyn

Fra 13.04.2018 blir det mulig å bruke 3D-printerne på Makerverkstedet uten at de må være under oppsyn under hele print-tiden.

 • All 3D-printing uten oppsyn skal være booket i kalenderen på makentnu.no.

 • Printeren må markeres med navn og telefonnummer, og navnet på print-filen må starte med brukernavnet ditt.

 • Du må være til stede de første 15 minuttene av printen. Pass på at de første lagene legger seg riktig.

 • Sjekk printeren så ofte du har mulighet.

 • Hent printen så snart den er ferdig, så slipper du at den blir skadet av at andre tar den løs fra platen.

 • Hvis du ser en print som har feilet, sett den på pause og kontakt 3Dprint@makentnu.no.