Bilde av 3D-printere

3D-printere

På Makerverkstedet har vi 9 stk FDM printere av typen Ultimaker 2+, av disse er to stk extended med større byggevolum. Vi har også en Formlabs Form 2 SLA printer med begrenset tilgang.

Ultimaker 2+

- von Neumann

- Schrödinger

- Lovelace 

- Turing

- Curie

- Hawking

- da Vinci

 

Uktimaker 2+ Extended

- Einstein

- Tesla 

 

For å kunne bruke 3D printerne må du ha tatt MAKE NTNU sitt 3D printer kurs.