Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 14.04.2021

1  Innledning

MAKE NTNU er opptatt av at du skal ha tillit til oss om hvordan vi behandler personopplysningene dine. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi - som behandlingsansvarlig - vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med loven.

2  Hvilke personopplysninger vi har om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker tjenestene våre, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

  • Opplysninger om deg:
    Hvilke opplysninger vi lagrer er basert på hva du gir oss, og tilknytningen din til organisasjonen MAKE.
    • Profilbilde (frivillig)
    • Studentkortnummer (hvis du har tatt 3D-printekurset)
    • E-postadresse, telefonnummer, komité (hvis du er medlem i MAKE)
  • Opplysninger fra partnere:
    Vi har en avtale med Feide, som du får forespørsel om å godta første gang du logger inn. Du kan når som helst gå inn på din side på Dataporten og trekke tilbake samtykket ditt.
    Infoen og tilganger vi får fra Feide er:
    • Navn
    • Feide-brukernavn
    • Student-e-post
    • Bruker-ID
    • Tilgang til å søke etter personer etter navn (peopleseach; se dokumentasjonen)
  • Booking-historikk:
    Hvilke arrangementer du har vært på og hvilke maskiner du har booket.

3  Hva vi bruker personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

  1. Opprette brukerkonto: Vi bruker opplysningene dersom du oppretter brukerkonto, bl.a. for å gi deg tilgang med brukernavn og passord, melde deg på arrangement og booke maskiner.
  2. Gjennomføre billettbestillinger: Vi bruker opplysningene for å gjennomføre registreringene dine på arrangementer.
  3. Gi tilgang til printerrommet: Vi bruker studentkortnummeret ditt til å gi deg tilgang til printerrommet ved gjennomført 3D-printekurs.

4  Hvem vi deler personopplysninger med

Vi deler ikke personopplysningene dine med noen.

5  Hvor lenge vi lagrer personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer opplysningene dine:

  • Opplysninger om deg: Hvis du har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp brukerkontoen.
  • Opplysninger fra partnere: Vi lagrer eventuell informasjon fra samarbeidspartnere så lenge du har en aktiv brukerkonto hos oss eller så lenge du har samtykket. Vi vil slette opplysningene dersom du sier opp brukerkontoen.
  • Booking-historikk: Vi lagrer booking-historikken så lenge du har en bruker hos oss.

6  Dine rettigheter

Du har rett til å be oss om å:

  • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine.
  • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
  • Oppdatere personopplysningene dine.
  • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
  • Begrense eller stoppe behandlingen av opplysningene dine.
  • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.
  • Gi deg opplysninger du har gitt oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, eller - der det er teknisk mulig - be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
  • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare spørsmålene dine eller oppklare eventuelle misforståelser.

7  Cookies

Vi bruker cookies på nettsidene våre for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på nettsiden du har besøkt. Vennligst les cookie-retningslinjene våre for mer informasjon.

8  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av personvernerklæringen på nettsiden vår.

9  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

E-postadresse: dev@makentnu.no eller styret@makentnu.no