12. Des, 15:15 - 16:45

R93

Kurs i 3D-printing

Kurset er beregnet for nybegynnere og gir en introduksjon til 3D-printing. Det består av en teoridel og en praktisk demonstrasjon med en Ultimaker. Fullført kurs gir tilgang til printerrommet på Makerverkstedet.

På kurset gjennomgår vi alt du trenger å vite for å kunne 3D-printe digitale modeller. Det blir gjennomgått hvordan FDM printere er bygget opp og hvordan de fungerer. Vi viser så hele prosessen fra idé til objekt: Å finne eller lage en digital 3D-modell, bruken av Cura for å sette innstillinger og klargjøre modellen, og til slutt hvordan bruke printeren. Det blir også et overblikk over hvilke typer materialer man kan printe med, hvilke andre type printerteknologier det finnes, og muligheter for overflatebehandling av printede objekter.


Husk å ta med NTNU adgangskortet ditt for å få tilgang etter kurset.

 

 

English:

The course is intended for beginners and provides an introduction to 3D printing. It consists of a theory and a practical demonstration with an Ultimaker. Completed courses provides access to the printer room at the Maker workshop.

On the course we will review everything you need to know in order to 3D-print digital models. It is under review how FDM printers are built up and how they work. We then show the whole process from idea to object: Finding or creating a digital 3D model, the use of Cura to set settings and clarify the model, and finally how to use the printer. It also gives an overview of the types of materials you can print, what other types of printer technologies there are, and options for surface treatment of printed objects.


Remember to bring your NTNU access card to access after the course.12. Des