Du ser på et gammelt arrangement. Sist gang arrangement ble holdt var 25.09.2020

Digitalt Kurs i 3D-Printing

Kurset er beregnet for nybegynnere og gir en introduksjon til 3D-printing. Det består av en teoridel og en praktisk demonstrasjon med en Ultimaker. Fullført kurs gir tilgang til printerrommet på Makerverkstedet.

På kurset gjennomgår vi alt du trenger å vite for å kunne 3D-printe digitale modeller. Det blir gjennomgått hvordan FDM printere er bygget opp og hvordan de fungerer. Vi viser så hele prosessen fra idé til objekt: Å finne eller lage en digital 3D-modell, bruken av Cura for å sette innstillinger og klargjøre modellen, og til slutt hvordan bruke printeren. Det blir også et overblikk over hvilke typer materialer man kan printe med, hvilke andre type printerteknologier det finnes, og muligheter for overflatebehandling av printede objekter.

Lysbildene fra presentasjonen er tilgjengelig her.

Kurset vil holdes i det virtuelle biblioteket.Du ser på et gammelt arrangement. Sist gang arrangement ble holdt var 25.09.2020