Hopp til hovedinnhold

Reservasjonsregler for Symaskiner

Bruksregler
Reservasjonslengde innenfor én periode Kortets «enkeltperiode»-verdi; se kortene under
Reservasjonslengde på tvers av perioder
Total tid: Største «enkeltperiode»-verdi
For hver tidsperiode: Kortets «fler-periode»-verdi
Enkeltperiode: 16 timer
Fler-periode: 16 timer

Perioder

Mandag 18:00 – Tirsdag 10:00
Tirsdag 18:00 – Onsdag 10:00
Onsdag 18:00 – Torsdag 10:00
Torsdag 18:00 – Fredag 10:00
Enkeltperiode: 16 timer
Fler-periode: 16 timer

Perioder

Fredag 18:00 – Mandag 10:00
Enkeltperiode: 4 timer
Fler-periode: 2 timer

Perioder

Mandag 10:00 – Mandag 18:00
Tirsdag 10:00 – Tirsdag 18:00
Onsdag 10:00 – Onsdag 18:00
Torsdag 10:00 – Torsdag 18:00
Fredag 10:00 – Fredag 18:00