Regler for bruk av Makerverkstedet U1

  • Brukere av verkstedet er selv ansvarlige for egen helse og sikkerhet.
  • Utstyr skal behandles forsvarlig og varsomt.
  • Rydd opp etter deg og legg utstyr tilbake på plass.
  • Hvis noe av utstyret er i ustand, borte eller ødelagt, skal brukere melde i fra til MAKE NTNU på Slack eller via e-post : styret@makentnu.no.
  • Ikke bruk utstyr som krever kurs uten å ha tatt kurset.
  • Ikke ta utstyr ut av verkstedet.
  • Spør om hjelp hvis du er usikker eller lurer på noe.
  • Ingen mat eller drikke på elektronikkbordene eller printerrommet.
  • Hvis kaffetrakteren/vannkokeren blir benyttet, skal den vaskes/skylles og legges tilbake på plass i skapet etter bruk.

Utstyr som 3D-printerne og symaskinene har egne regler i tillegg. De finner du på reservasjonssiden.