Skip to main content

Ny signalgenerator! 03/09/2018

MAKE NTNU har fått en ny signalgenerator! En Rhode & Schwarz HM8150 med en båndbredde på 10 mHz til 12,5 MHz, utgangsspenning på 10 mV (Vpp) til 10 V (Vpp), og kan generere sinus, firkant, trekant, puls, sagtann, og diverse bølgeformer.

Denne kan brukes for å generere elektriske signaler, og kan brukes av alle.