Regler for bruk av Symaskiner

Kvoter og detaljerte regler rundt reservasjonstid
  • Sjekk om det allerede er en spole med riktig farge som du kan bruke, før du bruker en tom spole.

  • På hverdager mellom 10:00 og 18:00 er det mulig å reservere opptil 4 timer i strekk.

  • På hverdager mellom 18:00 og 10:00 og i helgene er det mulig å reservere opptil 16 timer i strekk.

  • Ønsker du å reservere lenger enn 16 timer, send en e-post til syteam@makentnu.no.

  • Dersom du har reservert, må du sette gang i løpet av de første 15 minuttene. Hvis ikke vil reservasjonen bli ugyldig.

  • Rydd alt utstyr etter bruk, og legg det tilbake på riktig plass; se oversikten som henger over trallen med syutstyr.

  • Hvis du knekker en nål, skift den, si ifra til en veileder, eller send en e-post til syteam@makentnu.no.

  • Hvis symaskinen ikke fungerer som den skal, si ifra til en veileder eller send en e-post til syteam@makentnu.no.