Regler for bruk av Symaskiner

Kvoter og detaljerte regler rundt reservasjonstid
  • Sjekk om det allerede er en spole med riktig farge som du kan bruke, før du bruker en tom spole.

  • På hverdager mellom 10:00 og 18:00 er det mulig å reservere opptil 4 timer i strekk.

  • På hverdager mellom 18:00 og 10:00 og i helgene er det mulig å reservere opptil 16 timer i strekk.

  • Ønsker du å reservere lengre enn 16 timer, send en e-post til mentor@makentnu.no

  • Dersom du har reservert, må du sette gang i løpet av de første 15 minuttene. Hvis du ikke gjør dette, vil ikke reservasjonen gjelde lenger

  • Rydd alt utstyr etter bruk, og legg det på riktig plass (se oversikten over trallen).

  • Hvis du knekker en nål, skift den, si ifra til en veileder eller send mail til mentor@makentnu.no

  • Hvis symaskinen ikke fungerer som den skal, si ifra til en veileder eller send mail til mentor@makentnu.no